cách định cư nước ngoài cho người du học

Sau khi bạn tốt nghiệp nên làm gì để định cư nước ngoài

images

New Zealand. Tại New Zealand, du học sinh được làm thêm 20h/ tuần. Sau khi tốt nghiệp khóa chuyên môn, học sinh được ở lai