Các diện được nhận vào định cư tại Hoa Kỳ

Loại di dân đặc biệt bao gồm các giáo sĩ, nhân viên của chính phủ Hoa Kỳ tại hải ngoại đã phục vụ trên 15 năm, công nhân của Công Ty kênh đào Panama.
Các diện được nhận vào

Ðể được định cư vĩnh viễn tại Hoa Kỳ, Đạo luật Di Dân năm 1990 (1990 Immigration Act) đã phân loại các di dân như sau:

usa-co

1. Diện thân nhân trực tiếp của công dân Hoa Kỳ (Immediate Relatives of U.S. Citizens):

Vợ hoặc chồng
Con dưới 21 tuổi còn độc thân (con chính thức; con ngoại hôn; con nuôi)
Cha mẹ (nếu công dân Hoa Kỳ trên 21 tuổi)
2. Diện bảo lãnh gia đình (Family-sponsored):

Ưu tiên 1: Dành cho con còn độc thân của công dân Hoa Kỳ trên 21 tuổi.
Ưu tiên 2 (gồm có A và B): 2A: Dành cho vợ và con còn độc thân dưới 21 tuổi của người thường trú nhân (Permanet Resident). 2B: Dành cho con còn độc thân trên 21 tuổi của người thường trú nhân (Permanet Resident).
Ưu tiên 3: Dành cho con đã lập gia đình của công dân Hoa Kỳ
Ưu tiên 4: Anh chị em của công dân Hoa Kỳ.
3. Diện Việc Làm (employment-based):

Công nhân ưu tiên (Priority Workers) bao gồm các công dân ở nước khác có năng lực đặc biệt về nghệ thuật, khoa học, giáo dục, thương mại, hoặc thể thao.
Các nhà chuyên nghiệp (professionals) có bằng cấp cao và có tài năng.
Các công nhân có tay nghề cao, có khả năng chuyên môn cũng như không có khả năng chuyên môn.
Loại di dân đặc biệt bao gồm các giáo sĩ, nhân viên của chính phủ Hoa Kỳ tại hải ngoại đã phục vụ trên 15 năm, công nhân của Công Ty kênh đào Panama.
Các nhà đầu tư trên 1.000.000 USD và tạo việc làm cho ít nhất là 10 công dân Hoa Kỳ.
4. Diện Tỵ Nạn: Dành cho những người không muốn hoặc không thể trở về quốc gia vì sợ trù dập vì lý do tôn giáo, chính trị, quốc tịch, hoặc sắc tộc. Ngoài ra, còn có diện Fiancé, mặc dù không thuộc diện di dân nhưng người được bảo lãnh vẫn có thể ở lại định cư tại Hoa Kỳ với điều kiện là phải kết hôn với người bảo lãnh trong vòng 90 ngày kể từ ngày đến Hoa Kỳ. Trong khuôn khổ trang web này, chúng tôi xin được chỉ trình bày thêm về thời gian giải quyết của hồ sơ diện Bảo lãnh gia đình

Các diện ưu tiên (preferences): Có rất nhiều quý khách thắc mắc tại sao hồ sơ thân nhân bảo lãnh đã mấy năm rồi mà vẫn chưa được phỏng vấn. Hy vọng sau khi đọc xong phần này, quý vị sẽ ít nhiều hiểu được mình thuộc diện nào và khi nào thì tới phiên mình được cấp visa di dân. Ðối với vợ hoặc con còn độc thân dưới 21 tuổi, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ thì được xem là diện trực tiếp (immediate relatives). Ðới với diện này thì đương đơn không phải lệ thuộc vào số người giới hạn hàng năm do Sở Di Trú ấn định. Khi hồ sơ của đương đơn đã được chấp thuận thì sẽ Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ(BCIS) cùng Trung tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC) tiến hành thủ tục để cấp visa ngay. Riêng một số diện khác thì phải chờ đến lượt hồ sơ của mình được cấp visa. Có 4 diện ưu tiên như sau:

Ưu tiên 1: Dành cho con còn độc thân của công dân Hoa Kỳ trên 21 tuổi.
Ưu tiên 2 gồm có A và B: 2A: Dành cho vợ và con còn độc thân dưới 21 tuổi của người thường trú nhân (Permanet Alien). 2B: Dành cho con còn độc thân trên 21 tuổi của người thường trú nhân (Permanet Alien).
Ưu tiên 3: Dành cho con đã lập gia đình của công dân Hoa Kỳ
Ưu tiên 4: Anh chị em của công dân Hoa Kỳ. Dưới đây là bản thông tin về tình trạng giải quyết visa của từng diện mà chúng tôi sẽ cập nhật hàng tháng cho quý khách theo dõi.
Bảng thông tin visa cho tháng 9 năm 2003 số 61 quyển viii diện ưu tiên (preferences) ngày ưu tiên (priority date)

Ưu tiên 1 Ngày 8 tháng 4 năm 2000 – Ưu tiên 2A Ngày 15 tháng 8 năm 1998 – Ưu tiên 2B Ngày 15 tháng 3 năm 1995 – Ưu tiên 3 Ngày 08 tháng 6 năm 1997 – Ưu tiên 4 Ngày 01 tháng 11 năm 1991. Những con số trên nói lên điều gì? Chúng tôi xin giải thích chi tiết để quý khách hiểu rõ tầm quan trọng của Bảng Thông Tin Visa trên.

Bản Thông Tin do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thông báo vào mỗi tháng và cho đương đơn biết được hồ sơ đã giải quyết được đến đâu. Trước tiên, quý khách cần biết mình thuộc diện nào. Ví dụ như cô Nguyễn Thị là vợ của một thường trú nhân (Permanent Resident) thì cô ấy thuộc diện thứ 2A; hoặc anh Nguyễn Văn đã lập gia đình và là con của công dân Hoa Kỳ thì anh ấy thuộc diện thứ 3.

Kế đến, là biết đựơc hồ sơ bảo lãnh đã được nộp vào khi nào và mình phải chờ bao lâu. Trở lại ví dụ chị Nguyễn Thị. Chồng chị đã nộp đơn bảo lãnh vào ngày 1 tháng 8 năm 2001,ngày này được xem là Ngày Ưu Tiên. Nhìn vào bản thông tin visa trên, chúng ta thấy ngày Ưu tiên của diện 2A của tháng 9 là 15 tháng 8 năm 1998, có nghĩa là hiện tại, những hồ sơ nộp vào ngày 15 tháng 8 năm 1998 hoặc trước đó đang được giải quyết. Còn của chị Nguyễn Thị nộp vào tháng 8 năm 2001 thì phải chờ đến khoảng 3 năm 4 tháng mới được giải quyết. Xin quý khách nên thường xuyên theo dõi Bảng Thông Tin Visa. Lưu ý: Fiancé (Diện hôn phu hôn thê) không thuộc diện bảo lãnh thân nhân di dân nên không có số ưu tiên trong bản thông tin visa.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *