Những ngành nghề định cư theo diện tay nghề bạn có thể tham khảo

Chẳng hạn “trade” rất đặc biệt trong ngữ cảnh nghề nghiệp, dùng để chỉ nghề mà người làm có sự khéo léo bằng đôi tay của mình, hoặc “manager” có lẽ nên dịch là quản trị viên (chưa được phổ biến ở Việt Nam) mà không nên dịch là giám đốc (để dành cho “director”).
Thường xuyên được cập nhật và thay đổi, danh sách này dùng để xác định những ngành nghề đủ tư cách xin visa tay nghề diện độc lập và không cần bang bảo trợ.

danh-sach-nganh-nghe
Lưu ý: Danh sách này có phần dịch sang tiếng Việt. Tuy nhiên hiện nay có một số ngành nghề chưa có sự tương đương, có những ngành nghề khi dịch có thể gây hiểu nhầm, lại có những ngành nghề không thể dịch ra tiếng Việt. Vì vậy các tốt nhất là phải hiểu theo ngữ cảnh của tiếng Anh, phần tiếng Việt chỉ mang tính tham khảo. Chẳng hạn “trade” rất đặc biệt trong ngữ cảnh nghề nghiệp, dùng để chỉ nghề mà người làm có sự khéo léo bằng đôi tay của mình, hoặc “manager” có lẽ nên dịch là quản trị viên (chưa được phổ biến ở Việt Nam) mà không nên dịch là giám đốc (để dành cho “director”).

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *