Cơ hội định cư lâu dài tại Úc

Tuổi từ 18-24: hãy chờ đến khi bạn được 25 tuổi bằng cách trở về nhà hoặc du học tại Úc. Không áp dụng cho nhóm tuổi từ 33-39
co-hoi-dinh-cu-uc-lau-dai-danh-cho-sinh-vien-hoc-nganh-ke-toan-va-bao-mau
Theo thang điểm mới, sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán và bảo mẫu tại Úc dễ đạt điểm cao hơn và vì thế có nhiều .

Cơ hội định cư Úc lâu dài dành cho sinh viên đang học ngành kế toán và bảo mẫu

Bảng 1: Thang điểm đạt được bằng cách học chương trình Kế Toán hoặc Bảo Mẫu

Danh mục

Yếu tố

Điểm (yêu cầu 65 điểm)

Nhóm tuổi

Tuổi từ 18-24 hoặc 33-39

Tuổi từ 25-32

Điểm IELTS

6.0

7.0

6.0

7.0

1

Tuổi

25

25

30

30

2

Anh ngữ

0

10

0

10

3

Kinh nghiệm làm việc

5

5

5

5

4

Bằng cấp(Học vị)

10

10

10

10

5

Học tập ở Úc

5

5

5

5

6

Ngôn ngữ cộng đồng

5

5

5

5

7

Được bang New South Wales bảo trợ

5

5

5

5

Tổng

55 (A)

65

60 (B)

70

Yêu cầu thêm 10 điểm

Yêu cầu thêm 5 điểm

Ghi chú:

Kinh nghiệm làm việc: Sinh viên sẽ được cấp visa làm việc 18 tháng để có kinh nghiệm làm việc tại Úc.

Bảng 2: Cách cải thiện điểm

Đối với trường hợp (A) và (B) trên bảng 1, bạn có thể cải thiện điểm bằng cách sau:

Hạng mục

Yếu tố

(A)

(B)

Ghi chú

Điểm bổ sung được yêu cầu

10

5

1

Tuổi tác

5

Không có điểm

Tuổi từ 18-24: hãy chờ đến khi bạn được 25 tuổi bằng cách trở về nhà hoặc du học tại Úc. Không áp dụng cho nhóm tuổi từ 33-39

2

Anh ngữ

10

10

Cải thiện khả năng Anh ngữ để đạt điểm IELTS 7.0. Bạn có thể thực hiện việc này khi bạn có visa làm việc 18 tháng.

3

Bằng đại học

5

5

Có một tấm bằng đại học (2 năm trở lên)

4

Năm chuyên môn

5

5

Tham gia khóa học năm chuyên môn (1 năm trở lên)

5

Được chính quyền bang vùng bảo trợ

10

10

Rời khỏi thành phố thủ đô hoặc các trung tâm lớn

* Trong cả hai trường hợp, có việc làm trong khu vực trung tâm bạn sẽ được 10 điểm.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *