Những điều cần biết trước khi định cư Mỹ diện lao động

Kiến trúc sư, Kỹ sư, Giáo sư, Giáo viên, Nhà nghiên cứu, Chuyên gia y tế, Nhà dinh dưỡng học, Nhà vật lý học, Y tá, Chuyên gia máy tính, Kế toán, Luật sư, Nhà xã hội học, Nhà kinh tế học, Thủ thư và những chuyên gia trong các lĩnh vực khác.
du-hoc-my1

Visa cho phép chủ doanh nghiệp Hoa Kỳ tuyển dụng và thuê những chuyên gia người nước ngoài trong các ngành nghề chuyên môn làm việc tại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian nhất định.
Visa duy nhất thuộc diện lao động tại Mỹ: Visa H1B – Lao động chuyên môn
Những công việc chuyên môn như sau:
Kiến trúc sư, Kỹ sư, Giáo sư, Giáo viên, Nhà nghiên cứu, Chuyên gia y tế, Nhà dinh dưỡng học, Nhà vật lý học, Y tá, Chuyên gia máy tính, Kế toán, Luật sư, Nhà xã hội học, Nhà kinh tế học, Thủ thư và những chuyên gia trong các lĩnh vực khác.
Chủ doanh nghiệp phải chứng minh 6 điều kiện sau:
Chủ doanh nghiệp phải trả cho người lao động H-1B cao hơn:
Mức lương thực sự chi trả cho tất cả những cá nhân khác có cùng khả năng và kinh nghiệm, hoặc
Mức lương trung bình (prevailing wage) của ngành nghề tại “khu vực dự định làm việc” được đưa ra bởi Cục thống kê trọng điểm (MSA) và hẹp hơn là Cục thống kê trọng điểm sơ cấp (PSMA)
Việc làm của lao động ngoại kiều thông qua visa H-1B sẽ không ảnh hưởng sâu sắc đến điều kiện làm việc của người lao động tại nơi dự định làm việc.
Không có hoạt động biểu tình/đình công tại nơi làm việc liên quan đến vị trí công việc của lao động ngoại kiều tiềm năng.
Chủ doanh nghiệp cần hỗ trợ cung cấp những thông báo về thủ tục hồ sơ điều kiện lao động cho đại diện thương lượng riêng của lao động ngoại kiều về công việc chuyên môn thuộc H-1B; trong trường hợp không có người đại diện, phải đăng một cách rõ ràng những thông báo trên website hoặc nơi làm việc trước ngày điền hồ sơ điều kiện lao động, hoặc trong vòng 30 ngày trước khi được điền, và duy trì thông báo trong 10 ngày tiếp theo.
Chủ doanh nghiệp sẽ duy trì những giấy tờ cần thiết cho việc đánh giá:
Bản sao Hồ sơ điều kiện lao động đã được điền,
Bản lương đã chi trả cho người lao động H-1B,
Một tờ tường trình cách tính lương, và
Tài liệu cơ bản dùng cho việc xác định lương trung bình “prevailing wage”
Chủ doanh nghiệp phải đồng ý thanh toán cho lao động ngoại kiều những chi phí đi lại hợp lý để trở về nước trong trường hợp chủ doanh nghiệp chấm dứt việc thuê lao động ngoại kiều trước thời hạn kết thúc sử dụng lao động được cho phép.
Điều kiện để xin visa lao động
Đã hoàn thành bằng cử nhân của Mỹ hoặc cao hơn yêu cầu của nghề nghiệp chuyên môn cụ thể từ một trường đại học được công nhận hoặc trường đại học
Có bằng cấp ở nước ngoài là tương đương với bằng cử nhân của Mỹ hoặc cao hơn trong nghề nghiệp chuyên môn.
Được giáo dục, đào tạo, hoặc có kinh nghiệm chuyên môn được đánh giá tương đương
Giới hạn số lượng visa lao động
Số lượng visa tối đa hiện tại là 65,000 visas mỗi năm tài khóa; được tính từ ngày 1 tháng 10 đến 30 tháng 9. Ngoài ra, 6,800 visa được dành cho Chi-lê và Singapore dưới Hiệp ước thương mại tự do giữa hai quốc gia này với Hoa Kỳ. Cùng với 20,000 visas dành cho những cá nhân xuất sắc với trình độ Thạc sĩ hoặc cao hơn từ các học viện cao học của Hoa Kỳ. Nếu có bất kỳ số visa còn trống dựa theo hạn mức dành cho Chi-lê/Singapore, visa dư sẽ được dùng cho những ứng viên trượt trong giới hạn thông thường.
Người thân được đi cùng
Visa H-1B cho phép vợ/chồng và con cái độc thân (dưới 21 tuổi) của lao động ngoại kiều được phép đi cùng họ và sinh sống tại Hoa Kỳ một cách hợp pháp với visa H-4, vợ/chồng và con cái phải xin visa riêng khi muốn làm việc.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *