Những lưu ý khi làm visa di dân

Theo nhiều Luật sư, bạn nên vào Mỹ càng sớm càng tốt để có Thẻ xanh. Sau đó, nếu bạn còn công chuyện phải giải quyết trong nước thì bạn có thể trở về nước với Thẻ xanh để giải quyết công chuyện đó.
Tôi có đọc bài của nhiều luật sư người Mỹ khuyên những người được cấp visa di dân nên vào Mỹ càng sớm càng tốt vì không ai biết luật sẽ thay đổi ra sao? hay có những trường hợp đột xuất xảy ra mà không ai ngờ đến.
Thí dụ: Một người đã được cấp visa di dân, nếu người bảo lãnh chẳng may qua đời một cách bất ngờ, visa đó sẽ trở thành hết hiệu lực.
a94542acddb5de25c4568e0ed6c385b6
Ngay cả trong trường hợp một trẻ đủ tuổi để vào Mỹ do được hưởng luật bảo vệ con trẻ (CSPA). Nếu trẻ đó quyết định ở lại trong nước để học cho xong. Tuy nhiên, nếu chính sách về CSPA thay đổi thì có thể trẻ đó không còn được hưởng luật CSPA. Cha Mẹ phải nộp đơn bảo lãnh lại từ đầu.
Theo nhiều Luật sư, bạn nên vào Mỹ càng sớm càng tốt để có Thẻ xanh. Sau đó, nếu bạn còn công chuyện phải giải quyết trong nước thì bạn có thể trở về nước với Thẻ xanh để giải quyết công chuyện đó.
Nếu bạn dự tính ở ngoài nước Mỹ một thời gian dài (như để hoàn tất việc học chẳng hạn), bạn có thể xin Re-entry Permit. Với Re-entry Permit, bạn có thể ở ngoài nước Mỹ khoảng hai năm.
Ít nhất, bạn có Thẻ xanh, và không phải lo ngại về luật thay đổi hay một sự cố nào đó khiến cho visa di dân của bạn không còn hiệu lực.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *