Công dân Mỹ có những quyền lợi gì

• Học sinh từ nhà trẻ đến hết bậc Trung học được học miễn phí trường công, và được hưởng mức học phí ưu đã khi học Đại học, Cao học: bằng 1/3 so với du học sinh.

July 2 - PHOENIX, AZ: New US citizens take the oath of citizenship at South Mountain Community College in Phoenix, Friday. Nearly 200 people were sworn in as US citizens during the "Fiesta of Independence" at South Mountain Community College in Phoenix, AZ, Friday. The ceremony is an annual event on th 4th of July weekend and usually the largest naturalization ceremony of the year in the Phoenix area. Photo by Jack Kurtz

• Được bầu cử, và tranh cử.
• Được bảo lãnh thân nhân.
• Được Nhập tịch Mỹ con nếu con sinh ở nước ngoài.
• Được hưởng những phúc lợi xã hội như: giáo dục, y tế, các dịch vụ công cộng.
• Có quyền sinh sống, và làm việc tại bất kỳ nơi nào tại Mỹ.
• Có quyền ra vào Mỹ không cần visa.
• Có nhiều cơ hội việc làm hơn so với những người không có quốc tịch Mỹ.
• Chính phủ liên bang có nhiều chương trình hỗ trợ tài chính cho sinh viên, bao gồm học bổng, và trợ cấp được áp dụng riêng cho công dân Mỹ. Ngoài ra, sinh viên được Chính phủ cho mượn tiền không lãi (hoặc lãi rất thấp) dài hạn để đóng học phí.
• Học sinh từ nhà trẻ đến hết bậc Trung học được học miễn phí trường công, và được hưởng mức học phí ưu đã khi học Đại học, Cao học: bằng 1/3 so với du học sinh.
• Ngoài ra, quyền lợi của công dân Mỹ là quyền được bảo vệ Quốc tế. Tức là, Mỹ bảo vệ công dân của mình ở nước ngoài thông qua các Đại sứ quán, và Lãnh sự quán. Chính phủ Mỹ hỗ trợ công dân là nạn nhân của tội phạm ở nước ngoài, và cung cấp hỗ trợ cho các công dân Mỹ ở nước ngoài trong các trường hợp thiên tai Quốc tế, hoặc trường hợp khẩn cấp.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *