Các trường tiêu biểu ở Canada giúp bạn tìm ra môi trường tốt

UPPER MADISON COLLEGE (Cao đẳng kết hợp Trung học)
CENTENNIAL COLLEGE
SIMON FRASER UNIVERSITY
UNIVERISITY OF MANITOBA

Sau đây là một số được nhiều du học sinh quốc tế lựa chọn. Liên hê văn phòng tuyển sinh quốc tế AMV để được làm thủ tục miễn phí.

Chọn trường du học Canada
chon-truong-du-hoc

UPPER MADISON COLLEGE (Cao đẳng kết hợp Trung học)
CENTENNIAL COLLEGE
SIMON FRASER UNIVERSITY
UNIVERISITY OF MANITOBA
CONFEDERATION COLLEGE
LAKEHEAD UNIVERSITY
CALGARY BOARD OF EDUCATION
VANCOUVER SCHOOL BOARD
MACEWAN UNIVERSITY
PACIFIC AUDIO VISUAL INSTITUTE
ST. LAWRENCE COLLEGE
HUMBER COLLEGE
PACIFIC LANGUAGE INSTITUTE – KAPLAN COLLEGES
ILAC
ALEXANDER COLLEGE
RED DEAR PUBLIC SCHOOLS
EDMONTON PUBLIC SCHOOL BOARD
COLUMBIA INTERNATIONAL COLLEGE
GEORGIAN COLLEGE
BRONTE COLLEGE

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *