Thông tin giáo dục Canada dành cho những bạn có ý định du học

Đại học: 4 năm hoặc 5 năm tùy chuyên ngành. Một số trường có thể cung cấp chương trình rút ngăn thời gian (fast track) cho sinh viên.Sinh viên sẽ nhận bằng cử nhân sau khi tốt nghiệp.

Hệ thống giáo dục Canada có sự khác biệt đôi chút giữa các tỉnh/ vùng lãnh thổ.

giao-duc-canada

Ngoài Quebec:
Tiểu học: Từ lớp 1 đến lớp 5
Trung học cơ sở: Từ lớp 6 đến lớp 8
Trung học phổ thông: Từ lớp 9 đến 12.

Ngoài ra Canada còn có chương trình dự bị dành cho học sinh quốc tế trước khi vào chương trình đại học chính thức.
Cao Đẳng: 2-3 năm tùy theo từng chuyên ngành cụ thể. Sau khi tốt nghệp, sinh viên sẽ nhận bằng cao đẳng (Diploma) hoặc chứng chỉ (Certificate). Khi đó, sinh viên có thể lựa chọn giữa đi làm có kinh nghiệm và thu nhập hoặc tiếp tục liên thông lên bậc đại học để lấy bằng cử nhân.
Đại học: 4 năm hoặc 5 năm tùy chuyên ngành. Một số trường có thể cung cấp chương trình rút ngăn thời gian (fast track) cho sinh viên.Sinh viên sẽ nhận bằng cử nhân sau khi tốt nghiệp.
Thạc sỹ: 1-3 năm.
Tiến sỹ: 2 -3 năm
Tại Quebec:
Tiểu học: từ lớp 1 đến lớp 6
Trung học: trung học I đến V. Cấp lớp này tương đương lớp 7 đến lớp 11.
Cao đẳng (CÉGEP):
Dự bị đại học: 2 năm
Đại học: 3 năm
Thạc sỹ: 1- 2 năm
Tiến sỹ: 3 năm hoặc hơn

Canada nơi cuộc sống thanh bình và an lành .

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *