Hướng Dẫn Cần Thiết

Công dân Mỹ có những quyền lợi gì

July 2 - PHOENIX, AZ: New US citizens take the oath of citizenship at South Mountain Community College in Phoenix, Friday. Nearly 200 people were sworn in as US citizens during the "Fiesta of Independence" at South Mountain Community College in Phoenix, AZ, Friday. The ceremony is an annual event on th 4th of July weekend and usually the largest naturalization ceremony of the year in the Phoenix area.  Photo by Jack Kurtz

• Học sinh từ nhà trẻ đến hết bậc Trung học được học miễn phí trường công, và được hưởng mức học phí ưu đã

Những lưu ý khi làm visa di dân

a94542acddb5de25c4568e0ed6c385b6

Theo nhiều Luật sư, bạn nên vào Mỹ càng sớm càng tốt để có Thẻ xanh. Sau đó, nếu bạn còn công chuyện phải giải

Những lợi ích khi Nhập quốc tịch Mỹ

dieu-kien-thi-nhap-quoc-tich-my-cho-nguoi-dinh-cu-1

• Có hộ chiếu Mỹ khi đi du lịch. Hộ chiếu Mỹ cho phép quý vị yêu cầu yêu cầu chính phủ Mỹ trợ giúp