Điều kiện để có thể định cư Canada diện lao động

Chủ doanh nghiệp xin Giấy xác nhận thị trường lao động (Labour Market Opinion – LMO) từ Cơ quan Phát triển xã hội và Nhân lực Canada (HRSDC).

Định cư Canada diện lao động dành cho người lao động muốn sang sống và làm việc tại Canada thông qua Giấy xác nhận thị trường lao động.
Điều kiện để xin lao động (Work Permit) tại Canada:
Phải có offer việc làm từ chủ doanh nghiệp tại Canada.
Cơ quan Phát triển xã hội và Nhân lực Canada (HRSDC) xác nhận việc làm thông qua Giấy xác nhận thị trường lao động (Labour Market Opinion – LMO).
Phải chứng minh được sẽ rời khỏi Canada khi Work Permit hết hạn.
Đủ tài chính để gia đình sinh sống tại Canada.
Thỏa mãn các điều kiện khác về lý lịch và sức khoẻ.
cac-chuong-trinh-dinh-canada-hap-dan-sinh-vien
Nếu làm việc tại Quebec thì phải có thêm Giấy chấp thuận của Quebec (Certificate of acceptance).
Định cư Canada diện lao động
Quy trình xử lý hồ sơ xin Work Permit:
Chủ doanh nghiệp xin Giấy xác nhận thị trường lao động (Labour Market Opinion – LMO) từ Cơ quan Phát triển xã hội và Nhân lực Canada (HRSDC).
Nộp hồ sơ xin visa với Bộ di trú và Quốc tịch Canada.
Một số lưu ý:
Có chứng chỉ tiếng Anh (như IELTS) không bắt buộc nhưng sẽ là lợi thế.
Gia đình (vợ/chồng, con cái) được phép đi theo nếu thoả mãn một số điều kiện.
Nếu thành viên trong gia đình (vợ/chồng, con cái) muốn làm việc tại Canada, họ phải xin Work Permit riêng biệt.
Lệ phí chi trả cho Bộ di trú $150 CAD/người.
Lệ phí xử lý hồ sơ IOM $15 USD/người.
Thời gian giải quyết hồ sơ từ Việt Nam là khoảng 9 tháng.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *