định cư Canada diện lao động

Điều kiện để có thể định cư Canada diện lao động

cac-chuong-trinh-dinh-canada-hap-dan-sinh-vien

Chủ doanh nghiệp xin Giấy xác nhận thị trường lao động (Labour Market Opinion – LMO) từ Cơ quan Phát triển xã hội và Nhân