điều kiện để được định cư New Zealand theo diện tay nghề

Điều kiện để có thể định cư New Zealand theo diện tay nghề

newzilan-1

Đối với Vợ/chồng và Con Cái của đương đơn .Vợ/ chồng và con cái có thể được nộp kèm trong bản EOI của bạn. Nếu