định cư úc

Tại Úc những ngành nghề nào được ưu tiên định cư

1415_objectifymediaaspx

42. Kế Toán Viên – ứng viên phải đạt điểm tiếng Anh thấp nhất là IELTS 7.0 (không môn nào <7) hoặc đã hoàn thành