du học anh

Những điểm nổi bật của Vương Quốc Anh,

map-of-united-kingdom

Tại Anh: ngày mùa hè dài và ngày mùa đông ngắn, trời có thể sáng lúc 10 giờ tối vào tháng 7 tối lúc 4