khi rớt Visa Mỹ giải quyết như thế nào

Lý do rớt Visa Mỹ và cách giải quyết

passport-my_1142016

Tài chính không đủ mạnh: Có khá nhiều người nghĩ rằng, cứ có đủ tiền chi trả cho chuyến du lịch là tôi đã có