Để định cư Canada diện du học

Để định cư Canada diện du học bạn cần có những gì ?

dinh-cu-tai-canada-dien-doan-tu-gia-dinh

Có đủ tài chính để học tập và sinh sống tại Canada (bao gồm những người trong gia đình đi theo nếu có). Chương trình