để định cư Mỹ diện đoàn tụ gia đình cần có những điều kiện gì

Để được định cư Mỹ diện đoàn tụ gia đình cần những gì ?

co-phai-cu-co-tien-la-duoc-dinh-cu-o-my

Đối với tất cả các loại visa trừ nhóm visa IR, vợ/chồng và con cái phụ thuộc dưới 21 tuổi đều có thể đi kèm