tư vấn chọn ngành

Có nên chọn ngành ngân hàng để học không ?

chon-nganh-ngan-hang

Làm việc trong ngành ngân hàng là bạn được tiếp xúc với những vấn đề sôi động nhất của nền kinh tế: thị trường tài