để đoàn tụ gia đình ở Úc cần có những điều kiện gì

Diện bảo lãnh đoàn tụ gia đình ở Úc như thế nào

visa-dinh-cu

Visa này được phép thường trú vĩnh viễn tại Úc,làm việc, sinh sống và học tập tại Úc.Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền