điều kiện để được định cư Úc diện doanh nhân

Để có thể định cư Úc diện doanh nhân bạn cần chuẩn bị những gì ?

why-australia

Visa này dành cho những doanh nhân cấp cao – sở hữu hoặc đồng sở hữu 1 doanh nghiệp nước ngoài, thành công trong kinh