khi du học úc có bắt buộc Trình độ tiếng Anh không

Trình độ tiếng Anh không phải là yêu cầu bắt buộc khi du học Úc không ?

du_hoc_uc_nhanh_chong

  Tuy nhiên, Sứ quán Úc cũng có một số quy định về những trường hợp được miễn tiếng anh. Như vậy, nếu bạn nằm