những lưu ý Trước khi đi du học Mỹ

Trước khi đi du học Mỹ bạn nên biết điều này

Ở Mỹ, mọi người thường lái xe khi ra khỏi nhà nhất là ở Columbia. Nơi này, nếu đã đủ tuổi mà không có giấy