để du học Hoa Kỳ hoa kỳ cần chuẩn bị những gì

Để chuẩn bị cho du học Hoa Kỳ bạn cần làm những gì ?

chuan-bi-du-hoc-my

Điền và nộp đơn xin nhập học trường ĐH Hoa Kỳ và nhận mẫu I-20 từ trường. Nếu bạn làm đơn đúng ngay từ đầu,