cơ hội dành nho người Nhập quốc tịch Mỹ

Những lợi ích khi Nhập quốc tịch Mỹ

dieu-kien-thi-nhap-quoc-tich-my-cho-nguoi-dinh-cu-1

• Có hộ chiếu Mỹ khi đi du lịch. Hộ chiếu Mỹ cho phép quý vị yêu cầu yêu cầu chính phủ Mỹ trợ giúp