định cư Canada theo diện trình độ

Các diện được định cư Canada theo diện có trình độ và những quy tắc

dien-co-trinh-do

Các qui tắc áp dụng đối với lao động có trình độ Liên bang có thể thay đổi theo thời gian mà không cần phải