Sau khi bạn tốt nghiệp nên làm gì ở nước ngoài

Sau khi bạn tốt nghiệp nên làm gì để định cư nước ngoài

images

New Zealand. Tại New Zealand, du học sinh được làm thêm 20h/ tuần. Sau khi tốt nghiệp khóa chuyên môn, học sinh được ở lai